Center for Alkoholbehandling, Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus C søger 4frivillige til lørdagsholdet i ABCafeen som hver vil påtage sig en lørdagsvagt hver 4 lørdag sammen med 1-2 af Cafeens brugere.

Cafeen er et socialt rusfrit samværstilbud for borgere som er indskrevet som bruger i ABCafeen. Fælles for alle er det at man ønsker at være afholdende.

ABCafeer ikke en Cafe i klassisk forstand hvor man kan komme fra gaden og bestille en kop kaffe

Cafeen er åben i dagtimerne i ugens 5 dage, samt lørdagsåbent af lørdagsholdet. Den frivillige opgave består i at holde Cafeen åben hver 4 lørdag sammen med 1-2 af Cafeens brugere i tidsrummet 13.00 – 19.00 Her handler det om socialt samvær, spil, hygge, indkøb, madlavning, samt fællesspisning.

Det er en vigtig forudsætning for at kunne lykkedes med opgaven at du selv besidder stærke sociale kompetencer, tålmodighed, situationsfornemmelse og et udadvendt imødekommende sind.

Cafeens Kerneopgave og formål:

At hjælpe og støtte borgerne i overgangen til en rusfri hverdag.

Cafeen tilbyder at skabe indhold og struktur i borgerens hverdag med aktiviteter og meningsfyldt samvær med ligestillede borgere.

  • Indholdogstrukturihverdagen
  • Socialt samvær (herunder at arbejde med barriere i ens egne sociale adfærd)
  • Aktiviteter som overordnet retter sig mod inklusion i samfundet

Vi arbejder Recovery orienteret med udgangspunkt i at støtte den enkelte borgere til at have en meningsfyldt hverdag med øget livskvalitet. Vi tror på, at alle kan komme sig og udvikle sig, hvorfor vi også arbejder med at få den enkelte borger ind i fællesskaber med sparring på de udfordringer og barrierer, der kan være omkring den enkelte borgers vej til integration i de almindelige sociale tilbud, som er i samfundet.

 Hvis du vil vide mere

Hvis du er blevet nysgerrig eller interesseret, kan yderligere information fås ved henvendelse til Pædagog i Cafeen Bente V Sørensen telefon 60726141 (kan ikke træffes i uge 3)

Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til personer med alkoholproblemer og deres pårørende. Vores kerneopgave er at ændre alkoholrelaterede problemer.  Vi er ca. 45 medarbejdere – socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer, sygeplejersker, AC-medarbejder og administrativt personale – se endvidere www.alkoholbehandlingen.info.