Etablering af forening

I FrivilligCentret for Seniorer hjælper vi gerne foreninger i etableringsfasen. Inden en forening endeligt etableres, er det vigtigt først at gøre sig overvejelser omkring foreningens:

  •    formål

  •    visioner og mål

  •    værdier og aktiviteter

  •    organisatoriske opbygning og ledelse

  •    økonomi – herunder lokaliteter, medlemskontingenter m.m.

  •    vedtægter

Disse og andre overvejelser i etableringsfasen drøfter vi gerne med jer.