Udvikling af forening

FrivilligCenter for Seniorer (FCS) tilbyder hjælp til udvikling af foreninger med det formål at styrke foreningernes struktur samt bæredygtighed.

Vi kan hjælpe med:

At udvikle foreningers strategi for synliggørelse

At definere målgrupper

At introducere systemer til afklaring af de frivilliges kompetencer.

At foreslå metoder til hvervning af nye frivillige.

At udarbejde strategier til at gøre foreninger godt rustede til at dække brugernes behov.

At ruste foreninger til at imødekomme skiftende krav fra omverdenen.

At hjælpe foreninger til også at være omstillingsparate

– og meget mere.