Forandringer har i høj grad været udgangspunktet for alle, der i disse år går på pension eller trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hele livet igennem har denne generation skullet tackle store forandringer både samfundsmæssigt, teknologisk og personligt.

For at kunne støtte borgere i den 3. alder til at være “stifinder i eget liv”, afholder FrivilligCenter for Seniorer inspirationsdage, hvor de borgere der har forladt arbejdsmarkedet, eller er gået på efterløn,  kan få inspiration og støtte til at agere som stifinder.

Det er simpelthen forandrings-kompetente borgere, der nu skal tackle et seniorliv, som der ikke på forhånd er givet nogen klar beskrivelse af.

Det er fantastisk! Det er nyt og uprøvet! Det er måske også skræmmende!

Netop for at støtte borgerne i at blive stifindere og eksperter i at gå ad de nye, uprøvede veje har vi arrangeret inspirationsdage, hvor den enkeltes erfaringer, nysgerrighed og åbenhed gør det muligt at finde pejlemærker for, hvad der kan være fremtidige, meningsfulde interesser og aktiviteter.

Vi opfordrer folk til at se på de mange muligheder, seniortilværelsen byder på, at gøre op med egne og andres forventninger eller fordomme om den evige ferie eller om at være 100% bedsteforældre og give sig selv chancen for at drøfte det med andre ligestillede og undersøge muligheder for en meningsfuld seniortilværelse efter egen opskrift.

Vil du vide mere om inspirationsdagene, kan du kontakte :

FrivilligCenter for Seniorer ved leder Carsten Borup på tlf. 20 80 69 00 eller mail: carsten@foreningsbutikken.dk.