Den ekstraordinære generalforsamling er nu afholdt – referatet kan findes her fra på onsdag d. 2. december.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenter for Seniorer:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes
den 25. november kl. 14.00 – 15.30
i KlostergadeCentret,
Klostergade 37, 8000 Aarhus C.
i Blå Sal på 2. etage.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
  3. Formandens beretning for 2020
  4. Behandling af den konkrete sag: Forslag om nedlæggelse af foreningen i henhold til § 8 i vedtægterne.
  5. Eventuelt

Vi overholder naturligvis alle gældende Corona-retningslinier.