For foreninger

FrivilligCenter for Seniorer kommer ind imellem på besøg i lokalområderne for at holde netværksmøder med det formål at komme tættere på de lokale foreninger og klubber samt at opdatere vores viden om, hvad der sker lokalt, samtidig med at vi stiller vores viden og hjælp til rådighed.

Vi råder over en opdateret liste over seniorforeninger samt patient- og handicapforeninger i Aarhus Kommune. Vi bruger listen, når vi udbyder kurser og inviterer til arrangementer.

Vi redigerer også Foreningsoversigten, som er en elektronisk håndbog, hvor I kan læse om de mange foreninger. Det er også her I kan finde informationer om foreningernes formål, interesseområder og kontaktoplysninger.

Hvad kan vi hjælpe foreninger med?

• Rekruttering og fastholdelse af frivillige

• Fundraising – henvisning til relevante puljer og fonde samt § 18

• Etablering af nye foreninger, bl.a. til oprettelse af CVR-nummer.

• NemID, e-Boks og lignende

• Udarbejdelse af PR-materiale

• Afvikling af generalforsamling

• Udvikling af bestående foreninger

• Profilering på sociale medier