Er nu afholdt – referat kan findes her.

Hermed indkaldes til en ordinær generalforsamling i Foreningsbutikken.

Generalforsamlingen afholdes den 10. november kl. 16-18 i Fjordsgades Forening- og fritidshus, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C. i Foredragssalen (lokale 2.4) på 2. sal.

Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Bestyrelsen forslag til budget fremlægges til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor (Skal være registreret eller statsautoriseret)
11. Eventuelt

Mødet vil blive afholdt som foreskrevet i vedtægterne. Vi håber, at vi denne gang kan afholde GF på trods af Corona restriktioner.
Der vil blive tilbudt kaffe /the og kage på mødet.