Her kan du se vores frivillige og ansatte medarbejdere

Carsten Borup, leder

Charlotte Pedersen, kommunikation

Stefi, teatergruppe

Flemming Nielsen, foreningskontakt

Dora Vissing, opdateringer

Ilse Ranthe, fakturering

Hanne Krogh, bogføring og løn

Niels Chr. Hansen, foto + korrektur

 Steffen Ransby, pedel

Kjeld Jensen, video

Jonna Andersen, ad hoc

Tim Tornbyb, instruktør, teater

Ulla Rasmussen, teater

Jens Christensen, Glæden

Pia Gjermandsen, teater

Kristina Kellberg, Junior-Senior

Barbara Dunn, A55+

Bente Kjeldsen,Bisidder

Birthe Møller, Bisidder

Birthe Steenberg

Flemming Westergaard, Bisidder

Hanne Hyldborg, A55+

Jan Morell

Johannes Svane, Bisidder

Jytte Hjorth, Bisidder

Kai Mikkelsen, Bisidder

Karl-Heinz Westarp,Bisidder

Merete Sehested Høeg, A55+

Oed Frederiksen, A55+

Preben Rasmussen, A55+

Signe Nielsen, A55+

Tove Nielsen, Bisidder