Kasserer-kursus for begyndere i foreningslivet

Kurset giver en række gode råd til, hvordan man kan gøre kassererarbejdet lettere for sig selv.

For eksempel:
• Grundlæggende regnskabsprincipper
• Budgettering og budgetopfølgning
• Principperne for opstilling og afslutning af foreningens regnskab
• Revisorens rolle
• Eks. på elektronisk medlemsregistrering og bogføring
• Honorering af frivillige – Løn eller omkostningsgodtgørelse

Kurset afholdes i foråret og igen til efteråret. Varighed 3 timer.

Er du interesseret, så kontakt os på:
kontakt@foreningsbutikken.dk
eller tlf: 30 44 15 93