Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg udbyder nu to Corona-hjælpepuljer til seniorforeninger.

Disse to puljer hedder:

Corona §18-puljen: Seniorforeninger tilbydes muligheder for at søge om økonomisk kompensation for uforudsete eller forøgede tab i forbindelse med Corona.
Puljen uddeles i et samarbejde med Frivilligrådet.
Bemærk: ansøgningsfrist d. 5. august 2020

Corona-ensomhedspuljen: Giver muligheder for støtte til initiativer der bekæmper ensomhed og isolation blandt ældre.
Ansøgninger behandles løbende.