Om FrivilligCenter for Seniorer

✔  Vi arbejder for et seniorliv med perspektiv, fællesskab og livsglæde!

I over 10 år har foreningen FrivilligCenter for Seniorer målrettet arbejdet for at give seniorliv plads til at indeholde endnu mere nysgerrighed, fantasi og erfaring.

Helt konkret sidder der to-tre ansatte på kontoret Foreningsbutikken i Klostergade 35 og hjælper de 600 seniorforeninger med bl.a.:

Udviklingspotentiale i og af foreningerne

Redigering af listen af seniorforeninger

Etablering af nye foreninger, bl.a. ved oprettelse af CVR-nummer og vedtægtsformuleringer

Rådgivning omkring administration, såsom – årsregnskab, NemID og E-boks

Fondssøgning til f.eks. §18-puljen

Formidle frivilligjobs der er relevante for seniorer – og fastholde de aktive frivillige

Kommunikation på sociale medier som Facebook

Udvikling af PR-materiale som f.eks. trykte brochurer og digitale udgivelser

Afvikling af generalforsamlinger

Finde lokaler til afholdelse af møder

Formidling af diverse materialer foreningerne brænder inde med

En del af det årlige arbejde består i at lave relevante kurser for foreningerne. Kursusemnerne er altid med fokus på udvikling af foreningerne. Det kan være at lære Facebook bedre at kende eller få inspiration til nye måder at afvikle foreningsmøder på, såsom Grafisk Facilitering.

Det lægger de ansatte meget på sinde at forholde sig til overgangen mellem alm. arbejdsliv og seniorlivet – for hvad nu? Derfor er bl.a. formidlingen af frivilligt arbejde en stor kerne i det daglige arbejde. Det sker for at understøtte behovet for at være en del af aktive sociale fællesskaber.

FrivilligCenter for Seniorer samarbejder stærkt med Aarhus Kommune, KlostergadeCentret, FrivilligCenter Aarhus og Ældre Sagen, så der sker en løbende opfølgning af tendenser der påvirker seniorlivet. Der er også et godt netværk omkring hjælpeorganisationerne som Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors og andre som har genbrugsbutikker, ansatte i boligsociale tiltag, socialøkonomiske virksomheder som Bistad og mange andre. FrivilligCenter for Seniorer kan med godt kendskab og erfaring rådgive din forening eller sende dig i den rigtige retning mod den forening og det frivilligjob som du kan være en del af på dine præmisser.

Organisationen

Der er en helt normal organiseret forening bag FrivilligCenter for Seniorer med en bestyrelse og medlemmer. Medlemmerne er seniorforeninger, som ønsker at være med i et større fællesskab, hvor der kan trækkes på alles kræfter og med mulighed for god støtte samt rådgivning til foreningsliv- og fællesskab. Det er gratis for foreningerne at være medlem af FrivilligCenter for Seniorer. Se mere under ”Bliv Medlem” her på hjemmesiden.

Til at varetage de mange forespørgsler samt udvikle nye relevante kurser, foredrag og kommunikation af foreningens arbejde, er der ansat en daglig leder og en medarbejder på foreningens kontor, Foreningsbutikken i Klostergade. Det findes på gadeniveau i samme bygning som KlostergadeCentret.

Du finder os her:

Værdigrundlaget

❖ Frivilligt arbejde er en væsentlig ressource, som styrker det sociale ansvar, fællesskab og aktiv medvirken til en samfundsnyttig indsats.
❖ Vi bestræber os på at møde alle mennesker i ligeværdighed og med respekt for forskellighed.
❖ Vi er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.
❖ Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet aktivitet, der udføres for andre end familie, og som skal være til gavn for andre og en selv.

Pejlemærker vi arbejder udfra

Vi arbejder med disse pejlemærker:

➤ At styrke frivilligheden i og udenfor foreningerne.
➤ Vi skal til stadighed kunne bistå foreningerne med råd og vejledning, herunder inspiration til udvikling af foreningerne, så de modsvarer seniorers forventninger.
➤ Formidle frivillighed – alle bør kende til mulighederne i det frivillige seniorliv.
➤ Forny frivilligheden, og være med-laboratorium for udvikling af frivillighed.

Vi er

Carsten Borup

Daglig leder

Stor erfaring i ledelse, oprettelse og fastholdelse af foreningsliv samt fællesskab. Han varetager også den primære kommunikation med de faste samarbejdspartnere og kommer gerne ud til klubber og foreninger for at hilse, støtte og rådgive.
Er bedst at træffe mandag – torsdag, kl. 9.00 – 15.00.

Anders Elkjær Jessen

Kommunikation

Er uddannet multimediedesigner, kan programmere og layout’e. Han sidder klar til at hjælpe med jeres både mindste og største computerproblemer, powerpoint, hjemmesideforbedringer, alt omkring Facebook, brochurer, mm.
Intet spørgsmål er for småt eller ”for dumt” til ham.
Er bedst at træffe mandag – onsdag, kl. 9.00 – 15.00.

Mette Maria Giversen

Praktikant

Har fået ansvaret om at vedligeholde, finde og opgradere frivilligjobbanken og tage en kærlig hånd om formidlingen. Hun opgraderer også hjemmesidetekster, kursusbeskrivelser, laver Facebook-opslag, m.m.
Hun er akademikeren i hjørnet og svarer gerne på spørgsmål om idéudvikling, formulerer og skriver div. tekster, hjælper med formularer, Facebook kommunikation og lavpraktiske problemer som ”glemt adgangskode”.
Er bedst at træffe mandag – onsdag, kl. 9.00 – 13.00.

Alle tre er med i udvikling, planlægning og afholdelse af årets kursussæsoner, aktiviteter, foredrag og møder.

Udover de tre ovennævnte medarbejdere er der vore skønne, trofaste og herlige frivillige, som hjælper med bl.a. årsregnskab, revision, planlægning og afholdelse af årets store og små aktiviteter.

Tak til jer og jeres store loyale arbejde!