Privatlivspolitik

Procedure for opbevaring af persondata – sikkerhed, formål og periode for opbevaring
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger behandles i strid med lovgivningen.
Oplysningerne bruges til identifikation, og til at kunne holde kontakt med de registrerede personer. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart uden samtykke. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller på opfordring.

Procedure for fotografering
FCS tager af og til fotos, både portrætter og andre personhenførende fotos, i forbindelse med blandt andet kursus og arrangementer samt fra dagligdagen. Alle fotos bruges til intern og ekstern dokumentation og identifikation af begivenheder, som FCS enten har afholdt, faciliteret eller deltaget i.

Portrætfotos og fotos, hvor genkendelse er tydelig:
Disse fotos bruges primært på foreningens hjemmeside samt facebook-side. FCS indhenter altid samtykke til at anvende disse fotos af de fotograferede, og FCS fjerner disse fotos, såfremt de fotograferede ønsker at trække sit samtykke tilbage. Ved denne form for fotos, der bruges på hhv. hjemmeside og facebook-side vil samtykkeerklæringen være skriftlig.

Ved kurser og arrangementer:
FCS tager af og til fotos i forbindelse med blandt andet kursus og arrangementer. Alle fotos bruges til intern og ekstern dokumentation og identifikation af begivenheder, som FCS enten har afholdt, faciliteret eller deltaget i.
Såfremt disse fotos tænkes brugt på FCS´s hjemmeside og/ eller facebook-side, indhentes der samtykkeerklæring af de fotograferede. Ved kurser og arrangementer spørges FCS deltagere om de er indforståede med fotografering, opbevaring, behandling og videregivelse som beskrevet ovenfor. Denne forespørgsel vil altid finde sted i begyndelsen af et arrangement. Samtykke til fotografering, opbevaring, behandling og videregivelse af fotos vil i denne sammenhæng være mundtlig.

Procedure: Status og opdateringer – indsamlede personoplysninger, herunder fotos
Fra 25. maj 2018 ved EU-dataforordningens ikrafttræden vil FCS gennemgå indsamlede, opbevarede og behandlede personoplysninger hvert år i januar måned. Denne gennemgang foretages på foreningsbestyrelsens initiativ af hhv. lederen og kommunikationsmedarbejderen (pr. maj 2018: Carsten Borup og Charlotte Pedersen) samt eventuelle interne frivillige, som alle har tavshedspligt.

Procedure for videregivelse af oplysninger
FCS videregiver kun personoplysninger som navn og mailadresser til andre parter, såfremt der uopfordret eller ved forespørgsel gives samtykke til det.

Procedure ved indsigt og klager
Alle, der har fået indhentet, opbevaret og behandlet deres persondata hos FCS, har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, det drejer sig om. Enhver person kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Enhver person, der på et tidligere tidspunkt har givet samtykke til behandling og eventuelt videregivelse af personlysninger, herunder fotos, har ret til at tilbagekalde dette samtykke. Hvis de oplysninger, som FCS behandler, viser sig at være forkerte, har den registrerede krav på og ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse om sletning, korrektioner eller spørgsmål kan ske til FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikkens leder Carsten Borup på mail carsten@foreningsbutikken.dk eller på telefonnummer 30 44 15 93.
Ved klager og indsigelser over vores behandling af dine personoplysninger, har den registrerede også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.